Read the Official Description

Den online uddannelsesprogram for den kompetente udpegede dyrlæge i laboratorie dyrefaciliteter

Labvet Europe-programmet sigter mod at kvalificere udpegede dyrlæge dyrlæger til det niveau, der kræves i EU-direktivet fra 2010 om beskyttelse af dyr anvendt til videnskabelige formål og det efterfølgende vejledning. Det skal ses som en fortsættelse af de kompetencer, der er opnået ved at følge de tidligere FELASA kategori D-programmer, men det er udelukkende dedikeret til de tusindvis af dyrlæger, der arbejder verden over som udpegede dyrlæge dyrlæger.

Programmet er 100% online og er akkrediteret af Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA). Det er struktureret til at tilbyde dig viden og færdigheder, du kan bruge i dit daglige arbejde som udpeget dyrlæge.

"Vores mål er at tilbyde et program på højt niveau, høj kvalitet og nem adgang til udpegede dyrlæger over hele verden"

Programleder professor Axel Kornerup

Programmet er bygget omkring Undervisning og Ressourcer, Certificering og Labvet Community. Studerende, der er indskrevet i programmet, vil efter færdiggørelse erhverve et certifikat fra FELASA og få adgang til European LabVet Community.

Undervisning og ressourcer

Ved at tilmelde dig i Labvet Europes 'onlineprogram får du adgang til relevante ressourcer og undervisningsmaterialer til udpegede dyrlæger. Programmet er baseret på online læring, som gør det muligt for dig at få adgang til vores viden og undervisning, uanset hvor du er i verden, og når det er praktisk for dig.

Vores online platform og materiale er bygget på vores lange erfaring med at udvikle online-læring og bruger den nyeste e-learning og interaktive teknologi. Under et modul finder du relevante tekster, videoer og lydfiler på LabVet Europe e-learning platform. Derudover vil du blive bedt om at deltage i en række onlineaktiviteter som diskussioner og online selvtestning. Programmet afsluttes med en endelig skriftlig og mundtlig prøve.

Kurser

Labvet Europe-programmet består af 6 moduler, og hver af dem giver et unikt perspektiv på laboratoriedyrfag. Kombineret uddanner de deltagerne til at blive en dygtig udpeget dyrlæge. De 5 moduler er:

 1. Modul 1 - Lovgivning og Veterinærkommunikation
 2. Modul 2 - Etik, dyrevelfærd og de tre Rs
 3. Modul 3 A - Dyrepleje, ledelse og veterinær kommunikation
 4. Modul 3 B - Sundhed
 5. Modul 3 C - Genetik og avl
 6. Modul 4 - Anæstesi, analgesi, kirurgi
 7. Modul 5 - DV's rolle i modellering af menneskers sygdomme hos dyr
 8. Modul 6 - Introduktion til det lokale miljø

Certificering

Bliv FELASA-godkendt udpeget dyrlæge gennem Labvet Europe

LabVet Europe-programmet er certificeret af FELASA til at uddanne udpegede dyrlæger (FELASA Kategori D). FELASA er en europæisk anerkendt ikke-statslig organisation, der blandt en række forskellige opgaver certificerer institutioner, der ønsker at uddanne dyreforsøgspersonale. FELASA-akkrediteringen er højt anerkendt i alle EU-medlemsstater og ud over.

For laboratoriedyrlæger, der arbejder i et ikke-europæisk laboratorium, vil certificering af dyrefaciliteter på europæisk plan være en væsentlig del af opfyldelsen af kravene fra europæiske virksomheder, når de arbejder med disse faciliteter og fra europæiske tidsskrifter, når de udgiver arbejde udført i faciliteterne.

Med et certifikat fra LabVet Europe-programmet har du officiel dokumentation for dine kompetencer og opfylder de europæiske krav til udpegede dyrlæger som angivet i EU-direktiv 2010/63 / EU, artikel nr. 25:

"Medlemsstaterne sikrer, at hver opdrætter, leverandør og bruger har en udpeget dyrlæge med ekspertise inden for laboratoriedyrlæge eller en passende kvalificeret ekspert, hvor det er mere hensigtsmæssigt med rådgivende opgaver i forbindelse med trivsel og behandling af dyrene"

Læringsresultater for LabVet Europe

Kompetencer

Efter at have gennemført programmet er praktikanten på

 • Indgangsniveauet for en udpeget dyrlæge (DV) som beskrevet i direktiv 2010/63 / EU og arbejdsdokumentet om udvikling af en fælles uddannelsesramme til opfyldelse af kravene i direktivet 19-20 februar 2014.

Forudsat viden

Ved indskrivning i programmet antages det, at den studerende har kvalifikationer svarende til den gamle FELASA kategori C eller den nye EU-funktion A / B / D.

Viden

Efter at have gennemført programmet kender læreren:

 • Forskellige etiske synspunkter om dyreforsøg, herunder principperne for tre R'er samt principper for god dyrevelfærd og videnskab
 • Principper for laboratorieopdræt, herunder køleanlæg, miljøforhold, berigelse, hygiejne og arbejdsmiljø
 • Nøglebiologiske egenskaber hos relevante arter og deres betydning for pleje og brug
 • Principper for modellering af menneskers sygdomme hos dyr, herunder metoder til udformning af procedurer og projekter, til oprettelse og anvendelse af genetisk ændrede dyr og til eksperimentel kirurgi.

Skills

Efter at have gennemført programmet er praktikanten i stand til at:

 • Find de nødvendige informationskilder til at udføre DV-opgaverne
 • Dræb de relevante dyr med den højeste respekt for både videnskabelige resultater og dyrevelfærd
 • Lav rutinemæssige husbesøg, skade-fordel analyse, sundhedsovervågning, strategier for biosikkerhed og sygdomsudbrud, anæstesi og smertelindring og relaterer det til videnskabeligt resultat og velfærd i dyreforsøg
 • Anvend internationale retningslinjer for nomenklaturen om genetiske varianter af forsøgsdyr
 • Sammenfatte DV's lovmæssige opgaver og faglige krav i relation til personaleinteraktioner, dyrevelfærdsorganet, medicinbrug, import og eksport samt transport af forsøgsdyr, brug af genetisk ændrede dyr og gennemførelsen af de tre Rs
 • Forklar vigtigheden af god dyresundhed og velfærd, og behovet for en kultur af pleje og god videnskab

Adgang

Du kan søge adgang til LabVet Europe eller til LabVet Europe, herunder funktionen ABD-kursus.

Ansøgningsproces

Udfyld ansøgningsskemaet med den nødvendige dokumentation.

Vi behandler din ansøgning for at sikre, at du opfylder adgangskriterierne.

Hvis du opfylder ansøgningskriterierne, modtager du et adgangskort og en faktura.

Når vi har modtaget din betaling, får du adgang til læringsplatformen.

Ansøg om at blive en deltager i LabVet Europe for 3.500 €.

Ansøg om Labvet Europe inklusive Function ABD certificering for € 5000.

Program taught in:
Engelsk
Last updated February 12, 2019
This course is Online
Start Date
Open Enrollment
Duration
6 måneder
Fuldtid
Price
3,500 EUR
Ansøg om at blive en deltager i LabVet Europe for 3.500 €. Ansøg om fuldt kursus Ansøg om Labvet Europe inklusive Function ABD certificering for € 5000.
Deadline
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
End Date
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
End Date