Læs den officielle beskrivelse

 • Varighed: 1,5 år
 • Kvalifikation tildelt: Master of Arts i internationale relationer og europæiske studier
 • Kvalifikationer: Master grad (2. cyklus)
 • Undervisningssprog: Engelsk
 • Studieform: Fjernundervisning
 • Minimum ECTS Credits: 90

Profil af programmet

Programmets generelle mål mig

Programmets overordnede mål er at:

 • Fremme grundig undersøgelse og forskning ved at give de studerende mulighed for at specialisere sig i internationale relationer og europæiske studier samt statsvidenskab og andre relaterede domæner inden for det bredere samfundsvidenskabelige område. Den systematiske udvikling og berigelse af viden inden for ovennævnte områder er et vigtigt aktiv for dem, der ønsker at arbejde i en række erhverv, sektorer og organisationer.
 • Tilbyder ph.d.-uddannelse til indehavere af en bachelorgrad i internationale relationer, statsvidenskab, historie eller andre relevante bachelorgrader samt til personer, der har til hensigt at arbejde inden for områder, der er relevante for internationale anliggender (f.eks. I den offentlige sektor, især i ministerier under ministerier Udenrigsanliggender, Forsvar eller Handel, i multinationale virksomheder, i internationale organisationer som FN og EU, i akademiske institutioner og forskningscentre, i ikke-statslige organisationer osv.).
 • Udvikle niveauet af viden og færdigheder hos postgraduate studerende på de relevante domæner.
 • Opnå en dyb forståelse af kompleksiteten af ​​internationale anliggender såvel som den afgørende betydning af teoretisk og metodologisk kompetence, når de beskæftiger sig med dem.

Særlige mål for programmet mig

Programmets særlige mål er at:

 • Assimilere grundlæggende begreber inden for internationale relationer og europæiske studier (dvs. internationalt system, internationalt samarbejde, international organisation, regional integration, international og etnisk konflikt, international sikkerhed osv.). Dette er en vigtig forudsætning for at udvikle en dybdegående tilgang til komplekse spørgsmål som den europæiske integrationsproces, den politiske, økonomiske og sociale dimension af interstate relationer, civile, internationale og regionale konflikter, terrorisme, energiafhængighed og energisikkerhed mv. Programmet lægger særlig vægt på spørgsmål vedrørende Republikken Cypern og dets EU-medlemskab samt Cyperns geografiske position i det østlige Middelhavsland og i det større Mellemøsten.
 • Giv den nødvendige viden i forhold til den rige teoretiske og forskerdradition, der vedrører en række områder, såsom teorien om internationale relationer, europæisk og regional integration, international politisk økonomi, international sikkerhed, asymmetrisk trusler, konflikthåndtering og konfliktløsning mv. Programmet er struktureret på en måde, der giver eleverne mulighed for at specialisere sig inden for deres særlige interesse efter at have erhvervet de grundlæggende grundlag for teori og metodisk forskning samt grundlæggende viden inden for internationale relationer og europæiske studier.
 • Giv eleverne en bred forståelse af den politiske, sociale og økonomiske udvikling i det internationale system i det 20. og 21. århundrede samt det nye, udviklende internationale og regionale miljø. Lovgivningen, diplomati, private og ikke-statslige agenter i det internationale system udgør en vigtig del af denne forståelse. Desuden vil staternes relative politiske og økonomiske magt, internationale organisationers rolle som De Forenede Nationer og eksistensen af ​​konflikter give stor betydning for programmet som helhed.

Karriereudsigter

Programmet gælder for personer, der har til hensigt at arbejde inden for områder, der er relevante for internationale anliggender (f.eks. I den offentlige sektor, især inden for udenrigsministeriets, forsvars- eller handelsministerier, i multinationale virksomheder, i internationale organisationer som FN og EU, i akademiske institutioner og forskningscentre, i ikke-statslige organisationer mv.).

Adgang til videre studier

Kandidater fra programmet kan accepteres i tredje cyklus grader (Doctorate Degree)

Vurdering

Kursusvurdering består normalt af en omfattende afsluttende eksamen og løbende vurdering. Kontinuerlig vurdering kan blandt andet omfatte mid-termer, projekter og deltagelse i klassen.

Bogstavkarakterer beregnes ud fra vægten af ​​den afsluttende eksamen og den løbende vurdering og de faktiske numeriske karakterer opnået i disse to bedømmelseskomponenter. Baseret på kursuskaraktererne beregnes den studerendes semesterkursusgennemsnit (GPA) og kumulativt pointgennemsnit (CPA).

Afgangskrav

Den studerende skal gennemføre 90 ECTS og alle programkrav.

Der kræves et minimum kumulativt kvalitetspoint (CPA) på 2,0. Således, selv om en 'D-' er en PASS-klasse, kræves der en gennemsnitsklasse på 'C' for at opnå en CPA på 2,0.

Læringsresultater

Efter vellykket afslutning af dette program skal eleverne kunne:

 1. Evaluere kritisk nøgletrendier og udviklinger inden for internationale relationer og europæiske studier.
 2. Effektivt udnytte forskningsmetoder anvendt inden for internationale relationer, europæiske studier og samfundsvidenskab.
 3. Lækkert beskæftige sig med kompleksiteten af ​​fagområdet og dets forhold til andre emner.
 4. Deltag i debatter inden for studiet.
 5. Diskuter den seneste verdenshistorie og den europæiske integrationsproces på en intelligent og analytisk måde.
 6. Identificere uafhængigt at analysere og evaluere komplekse spørgsmål vedrørende internationale relationer og europæiske studier ved hjælp af forskellige teoretiske tilgange og metodologiske værktøjer.
 7. Evaluere feltets kompleksitet og analysere relaterede problemer både mundtligt og skriftligt samt organisere og lede diskussioner om spørgsmål af international karakter.
 8. Uafhængigt analysere, fortolke og reflektere over nøgletrends inden for udvikling inden for verdenspolitikken.
 9. Analyser kritisk forskning inden for studieretningen.
 10. Kommuniker på engelsk både mundtligt og skriftligt, på et nærliggende niveau.
 11. Anvender organisatoriske og analytiske færdigheder for at give dem mulighed for at undersøge internationale fænomener kompetent med minimal assistance.
 12. Gør effektiv brug af biblioteker, bibliografisk materiale og akademisk forskning.

Stipendier - Finansiel støtte

Universitetet tilbyder stipendier og finansiel støtte til fuldtidsstuderende, i form af akademiske merit stipendier, finansiel bistand, atletiske stipendier og på campus arbejdsstudier.

Program undervist i:
Engelsk
University of Nicosia

Se 27 flere kurser fra University of Nicosia »

Senest opdateret November 22, 2018
This course is Online
Start Date
Duration
3 semestre
Deltid
Fuldtid
Price
13,590 EUR
Deadline
Efter placeringer
Efter dato
Start Date
End Date
Ansøgningsfrist
Location
Ansøgningsfrist
End Date