Newly added Online Programs

Universidad Tecmilenio

Grad I Den Administrative Computer (online)

Oktober 16, 2017
Udvikler løsninger informationsteknologi til at yde større støtte i en organisation.


Cyprus University of Technology - Language Center

Master in Computer Assisted Language Learning

Oktober 18, 2017
… [+] mål Programmet sigter mod at imødekomme lokalsamfundets og sproglærernes behov i hele verden. Det sigter mod at udvikle den viden og færdigheder, der er brug for i dag til professionelle karrierer i undervisning i andet / fremmedsprog ved brug af ny teknologi på alle uddannelsesniveauer (før-primær, primær, sekundær og tertiær). [-]

Universiteter i Danmark

Skift placering

Online Study Possibilities